1:سینه زنی اصل جبهه سال61 --11دقیقه  حجم:47/1 MB    DOWNLOAD
 2:سینه زنی با صدای خود کویتی  
 پور سال66-6دقیقه  
 حجم:946KB     DOWNLOAD
 3:با آهنگ اجرا توسط  گروه موزیک صدا وسیما :12دقیقه  حجم:91/1 MB

 

  DOWNLOAD